Chloordioxide desinfectie

Chloordioxide wordt steeds meer als universeel desinfectiemiddel ingezet. Het wordt in toe-nemende mate gebruikt voor de desinfectie van drink – en proceswater gebruikt, bij het wassen van levensmiddelen, frisdranken, koel- en afvalwater. Door de van pH-waarde onafhankelijke werking geeft systemen vrij van biofilm en biedt zo een zekere bescherming tegen Legionella. Het biedt een sterke desinfectie tegen de beste ecologische verdraagbaarheid. 

Het LOTUS type 1000 systeem produceert, doseert en controleert het cloordioxide gehalte voor het desinfecteren van watersystemen. Chloordioxide wordt geproduceerd uit verdunde basis chemicaliën: zoutzuur (HCl 9%) en natriumchloriet (NaClO2 7.5%).

De chloordioxide productie door Lotus geschied proportioneel het waterdebiet en gebaseerd op een setpoint. Er is geen opslag van chloordioxide en geen chloordioxide gas opslag of voorraad en er zijn geen geconcentreerde oplossingen van de basis chemicaliën nodig. 

LOTUS is zo ontworpen dat de reactie plaatsvindt in de reactiekamer. Multifunctionele kleppen op het injectiepunt verzekeren een veilige reactie. 

De basis chemicaliën worden opgeslagen in de doseertank en in de reactie kamer gevoed mbv zuiglanzen. Geïntegreerde niveau contacten zorgen dat de pompen automatisch stoppen bij te laag niveau.

Mogelijke toepassingen:

 • Drinkwater (Belgie)
 • Proces-,  produktwater desinfectie
 • Flessenreiniging
 • Steriel afvullen (koud)
 • Desinfectiemiddel in CIP systemen
 • Brüdenwater in der melkindustrie
 • Koelwaterbehandeling  (als vervanging van biociden en ter bestrijding van legionella)
 • Desinfectie van drinkater
 • Hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, openbare gebouwen (Legionella)
 • Tuinbouw (Desinfectie van sproeiwater)
 • Papierindustrie (Slijm bestrijding)
 • Etc……

 Functies

 • Ter plaatse productie van ClO2
 • ClO2 dosering proportioneel aan waterdebiet
 • ClO2 dosering proportioneel aan ClO2 gehalte (sonde niet inbegrepen)
 • Debiet controle input (flow alarm)
 • Tank niveau controle (level alarmen)
 • Water meter input
 • Stand-by input
 • Real time productie gegevens
 • Pomp en pompfunctie (flow sensor) monitoring
 • Permanent data opslag met log (on Logboek menu)
 • Lotus controller
 • Zoutzuur (rood) en natriumchloriet (blauw) doseerpompen
 • Pomp voor verdunningswater (grijs)
 • flowsensoren op doseerpompen ter controle flow doseerpompen
 • PVC reactiekamer
 • IP 65
 • Werktemperatuur  0 – 45 oC

Kenmerken

           ClO2 capaciteit                                      :           1000    g/h

           Druk                                                         :           4          bar

           Max chemicaliën verbruik                   :           25         l/hr

           Concentratie ClO2                                 :           2 – 20   g/l

© Akvero Waterbehandeling