Analyses


Bij Akvero Waterbehandeling kunt u terecht voor alle standaard chemische en microbiologische wateranalyses. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

Aan de hand van de analyseresultaten en de interpretatie hiervan geven wij u een gedegen advies over te nemen maatregelen. Vervolgens volgen wij het systeem verder op om de resultaten van de acties te monitoren en eventueel de behandeling aan te passen.

Wij beschikken over een compleet veldlaboratorium voor testen op locatie en een goed geoutilleerd laboratorium met uitgebreide onderzoeksfaciliteiten.

© Akvero Waterbehandeling 2015