Blauwalg onderzoek

Blauwalgen zijn bacteriën, die zich snel kunnen ontwikkelen bij warm weer. Blauwalgen zijn  groen van kleur. Ze kunnen een drijflaag vormen op het wateroppervlak. Bij het afsterven (bijvoorbeeld na een warme periode) vormen de blauwalgen afsterven veel stank overlast. Blauwalgen kunnen  onder bepaalde omstandigheden giftige stoffen produceren, zogenaamde toxinen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.  De toxinen kunnen bijvoorbeeld maag- en darmklachten, duizelig-heid en ademhalingsproblemen veroorzaken. 

Honden die in met blauwalgen besmet water zwemmen, kunnen in zeer korte tijd zo veel toxines binnen krijgen dat ze overlijden.In (stilstaand) voedselrijk oppervlakte water treedt onder gunstige omstandigheden groei van blauwalgen op. Zelfs in op het oog schone plassen kunnen giftige blauwalgen plotseling zo talrijk zijn, dat zwemmen ontraden of zelfs verboden wordt. De voedingsstoffen komen voor een deel uit de bodem en door afgevallen bladeren die rotten op de bodem. 

Andere bronnen zijn de recreatie, landbouw, industrie en effluent van  afvalwaterzuivering. Akvero Waterbehandeling verricht onderzoek zoals determinatie van blauwalgen, tellingen van blauwalgen en chemisch-fysische analyses. Zo krijgen wij een duidelijk beeld van de oorzaak en de te nemen (preventieve) maatregelen om de overlast te voorkomen of te beperken. Wij kunnen u helpen met de bestrijding van blauwalgen.

© Akvero Waterbehandeling