Overheid

Wij maken gebruik van Dynamic Imaging Particle Analyse apparatuur voor een snelle indexering van organismen (1-500 micron) in het watermonster. Meer informatie: neem contact op.

Bepaling oppervlaktewater kwaliteit  

De waterkwaliteit wordt bepaald door onderzoek naar aanwezige algen op basis van Desmidiacea en/of fytoplankton analyses, op basis van de Kaderrichtlijn Water. Aan de hand van de resultaten adviseert Akvero Waterbehandeling u de te nemen maatregelen. 

Blauwalg onderzoek 

Onderzoek naar blauwalgen, type en soort bepaling en beoordeling van de risico's voor mens en dier. Er zijn vele soorten blauwalgen, die lang niet allemaal gevaarlijk zijn, daarom is een snelle en juiste inventarisatie gewenst als er blauwalgen zijn gesignaleerd. 

Microscopisch actiefslib onderzoek

Door actiefslib microscopisch te onderzoeken en een juiste diagnose te stellen, kan de behandeling worden bijgesteld. U kunt ons inschakelen voor routinematige analyses, zodat er een goed overzicht van het normale slibbeeld is en afwijkingen sneller worden opgemerkt. Hierdoor wordt de kans op een ernstige verstoringen sterk verkleind. Bij calamiteiten zijn wij direct stand-by. Behalve microscopisch onderzoek kan ons laboratorium o.a. ook verhouding levend/dood dmv fluorescentie en zuurstofopname (DOUR-test) bepalen. 

Afvalwater zuivering 

In water kunnen zich gesuspendeerde vaste deeltjes, colloïdale deeltjes en opgeloste stoffen bevinden. Colloïdale of zwevende deeltjes zijn kleine, negatief geladen deeltjes. Door positief geladen coagulatiemiddelen (bijvoorbeeld aluminiumverbindingen) toe te voegen, worden de colloïdale deeltjes geneutraliseerd. Hierdoor zullen de colloïdale deeltjes samenklonteren en zullen bezinken of opdrijven en zo uit het water worden gefilterd. Flocculanten kunnen dit proces versnellen. Wij beschikken over een compleet gamma (en kunnen deze ter plaatse uittesten) coagulanten en flocculanten voor: 

  • Flotatie-units
  • Zeefbandpersen 
  • Centrifuges
  • Kamerfilterpersen 
  • Bezinkers

Wij leveren ook emulsie aanmaak- en verdunning(doseer) systemen

© Akvero Waterbehandeling