Ketelwater en heetwater

Stoom- en heetwaterketels vormen het hart van de productie. Verstoringen zoals ketelsteen afzettingen, corrosie of plaatselijke oververhitting kunnen de bedrijfszekerheid in gevaar brengen en leiden vaak (direct en indirect) tot grote financiële schade. Veel van deze problemen worden veroorzaakt door de water voorbehandeling of door condensaat of door beide. Door de afzettingen ontstaat ook een hoger brandstofverbruik, zie tabel. Akvero Waterbehandeling biedt u de oplossing voor optimale conditionering van uw ketel- cq heetwater, daarbij rekening houdend met de recentste milieu eisen. Wij gebruiken alleen producten waarvan de componenten een FDA-goedkeur hebben. Dit in combinatie met een uitstekend service pakket, waarbij wij zowel de hardware (ontharders, ontgasser, condensaatsystemen, stoomketel, heetwaterketel etc) als de chemische kant volledig doorlichten, zodat u verzekerd bent van de beste waterbehandeling voor uw systeem. 

Wij bieden de volgende producten:

  • hardheidstabilisatoren, deze dienen om de geringe resthardheid die in onthardwater (soms in condensaat) aanwezig kan zijn, te binden en onschadelijk te maken, zodat deze geen afzetting op het verwarmend oppervlak kan vormen.
  • zuurstofbinders, organisch op basis van ascorbaat of anorganisch op basis van sulfiet. deze   dienen op het restzuurstof na de ontgasser chemisch te binden. Deze zijn ook geschikt voor   systemen zonder echte ontgasser.
  • antischuimen,  om opkokers en schuimvorming in de stoomketel te beperken.
  • corrosie inhibitors voor condensaat (filmende en neutraliserende amines) om corrosie in het   condensaatnet te beperken.


Akvero kan u zowel 1 can gemixte producten als de diverse componenten “los” leveren, zodat we steeds de beste en meest economische oplossing voor uw systeem kunnen selecteren.© Akvero Waterbehandeling