Industrie

Industriële Waterbehandeling

Akvero Waterbehandeling heeft zich gespecialiseerd in wateronderzoek, advies en behandeling (chemisch/fysisch en biologisch). Wij zijn continue op zoek naar (duurzame) behandelings-technieken, die het milieu zo min mogelijk belasten tegen een zo hoog mogelijk rendement.

Een overzicht van onze activiteiten:

  • onderzoek, advies en behandeling van industriële watersystemen op het gebied van corrosie-,   scaling en fouling, reiniging etc.
  • microbiologisch onderzoek en desinfectie van systemen en (sprinkler) installaties
  • afvalwateronderzoek en - behandelingstechnieken
  • beperken gebruik biociden in koel- en proceswater
  • toepassen van alternatieve waterbronnen
  • hergebruik afvalwater
  • trouble shooting en problemsolving

Nadat we uw systeem hebben geinventariseerd en geanalyseerd adviseren wij u over de mogelijke verbeterpunten en of en waar er besparingen te realiseren zijn.  

Het onderzoek van de systemen, de wateranalyses en de hier uit voortvloeiende rapportages zijn geheel vrijblijvend en brengen voor u geen kosten met zich mee! Wij beschikken over een compleet gamma aan producten voor de chemische waterbehandeling van drinkwater tot afvalwater, voor stoomketels, open- en gesloten koelsystemen, heetwater- en ijswatersystemen, et cetera. Daarnaast kunnen wij de benodigde doseer-, meet- en regelequipment en apparatuur zoals filters, ontharders, ro, etc berekenen, leveren, plaatsen en onderhouden voor een optima forma werking. Waterbehandeling is kiezen voor een optimale behandelingsmethode en het opvolgen en optimaliseren van de behandeling van de systemen. Onze service bestaat o.a. uit het uitvoeren van chemische, fysische en microbiologische wateranalyses, het opvolgen van de systemen, inregelen en bijstellen van doseer- en spuiapparatuur, trouble-shooting, training van gebruikers in het omgaan met de producten en de toepassing(en). Waterbehandeling door Akvero Waterbehandeling levert u, naast een ongestoord proces, besparingen op! 

U bespaart op: energie, water, product(en), onderhoudskosten en het milieu. 

Grafiek met de relatie tussen de dikte van een kalkafzetting en het energieverlies.


© Akvero Waterbehandeling