Zuurstofbinders

Zuurstof binders

Natriumsulfiet - is de meest gebruikte zuurstofbinder. Het is zeer effectief, vooral gekatalyseerd.  Het is verkrijgbaar als poeder of  vloeistof en is FDA toegelaten in de voedingsmiddelen industrie. Sulfiet is zeer kosteneffectief en kan gemakkelijk worden geanalyseerd in het ketelwater. Het wordt gebruikt in stoomketels bij drukken tot ongeveer 30 bar. Een nadeel: sulfiet is niet vluchtig  en biedt daarom weinig bescherming voor de stoom of condensaat retoursysteem. Sulfiet is ook een slechte metaal passivator.

Erythorbate - is een goede metaal passivator, veilig is voor toepassing in voedingsmiddelen industrie. Reageert snel met zuurstof. Het is niet-vluchtig en biedt daarom geen bescherming in de stoom- en condensaatnet. Erythorbate is stabiel tot ongeveer 110 bar. Het testen wordt uitgevoerd op het voedingswater. Het is duurder in gebruik dan sulfiet en sommige afbraakproducten kunnen in bepaalde systemen een probleem vormen door verhoging van het kooldioxide gehalte.

Diethylhydroxylamine (DEHA) - Deze zeer vluchtige zuurstofbinder wordt gebruikt in installaties die geen FDA goedkeuring behoeven. Het is een uitstekende metaal passivator, die niet alleen voedingswater en ketelinstallaties beschermt tegen zuurstof corrosie, maar ook het stoom- en condensaatnet. DEHA heeft ook bij hogere drukken een goede werking. Het reageert een beetje traag met zuurstof - maar de reactie met zuurstof kan worden versneld met een hydrochinon katalysator of een verhoogde dosering van DEHA.

© Akvero Waterbehandeling