Microbiologische activiteit mbv ATP-meting

Voor het on-site direct bepalen van de microscopische activiteit in een koelwater of op een oppervlak hebben we de beschikking over een draagbare ATP-meter.  ATP (adenosine triphosphate) is een energiedrager van de cel, iedere cel (bacterien, planten, mensen) gebruikt deze verbinding voor energgietransport. Aanwezigheid van ATP is een goede indicatie voor de aanwezigheid van microbiologische activiteit. De meting, tijdsduur ca 2 miinuten, berust op de reactie van ATP met een fluorescerend reagens. De mate van fluorescentie wordt bepaald door de hoeveelheid atp in het monster.  Door de meting op regelmatige basis te herhalen kan een goede indicatie van de toename of afname van de microbiologische activiteit worden vastgesteld. 

Wij beschikken over de SystemSURE Plus ATP-meter, met speciale swabs voor vloeistoffen en standaard swabs voor oppervlakken. De ATP meting wordt uitgedruk in RLU (Relative Light Units).

 


© Akvero Waterbehandeling