Industrieel afvalwater

Afvalwater is voor veel bedrijven een bron van zorg en kosten. Akvero Waterbehandeling is gespecialiseerd in de behandeling van afvalwater. Uiteindelijk streven wij naar een gesloten waterkring.  Onze aanpak bestaat uit:

 • inventarisatie van de waterstromen, meten en bemonsteren  
 • mogelijke besparing op het gebruik van water (en energie) inventariseren
 • waterhergebruik 
 • vloktesten uitvoeren om het meest (kost)effectieve flocculant of combinatie van coagulant flocculant te vinden.
 • verlagen van lozingsheffing voor afvalwater (bijvoorbeeld toepassen T-correctie)
 • voorkomen van overschrijdingen van lozingseisen. Bij overschrijding van de lozingseisen wordt onderzocht hoe deze voorkomen kunnen worden, of dat de ver-gunning moet worden aangepast. 

Wij kunnen u helpen bij de selectie en/of optimalisatie van uw zuiveringsinstallatie, Akvero Waterbehandeling levert kennis,  compacte doseerinstallaties, coagulanten en flocculanten. 

Wij adviseren u graag over:

 • reductie zware metalen
 •  coagulatiemiddelen
 • flocculanten
 • COD reductie
 • begeleiding en optimalisatie waterzuivering
 • automatische inline pH correctie afvalwater
 • waterhergebruik / gesloten waterkringloop

neem gerust contact met ons op om de meest kost effectieve oplossing voor u te vinden.

© Akvero Waterbehandeling