Communaal actiefslib onderzoek 

Biologisch slib is de motor van de biologische afvalwaterzuivering. Maar hoe gezond is het slib, wat is de activiteit? Er zijn veel factoren die de activiteit van het slib kunnen beïnvloeden. Slecht werkend slib kan leiden tot licht slib, slechte zuivering etc en kan grote financiele gevolgen hebben, Akvero heeft een aantal testmethoden ontwikkeld, waarmee de activiteit van het slib binnen enkele minuten bepaald kan worden. Wij kunnen deze test zowel ter plaatse als in ons laboratorium uitvoeren. 

Door de testen op regelmatige basis uit te voeren kan een goed beeld van de zuivering en de werking verkregen worden.

In geval van problemen met de zuivering kunnen de testen ad hoc worden uitgevoerd. Door een aantal testen te combineren kan snel worden geanticipeerd op de situatie. Waterbehandeling heeft voor het sturen van het actiefslib proces een aantal methoden ter beschikking staan. In ons goed geoutilleerde laboratorium kan zowel microscopisch slibonderzoek worden verricht als chemisch/fysisch onderzoek.

Fluorescentie microscopie:

De verhouding in het slib tussen levend en dood materiaal is een goede indicaties om de activiteit van het slib te bepalen.

Opgeloste zuurstofopname test: 

Bij deze methode wordt het percentage zuurstof dat wordt verbruikt (in mg/l O2/uur) gemeten, het is een nuttige methode om het actiefslibproces, beluchting apparatuur en biologische afbreekbaarheid van het afval te evalueren. Door zelf ontwikkelde technieken wordt de slibactieviteit bepaald en wordt de limiterende factor (voedingsstof/supplement) vastgesteld. 

Foto overzicht van het slibbeeld en de overheersende protozoen en draadvormers, waarna advies wordt gegeven over de te nemen maatregelen.

Microscopische beeld analyse:

vlokstructuur, Gram kleuring, Neisser kleuring, Indianblack kleuring, amoeben, flagelaten, ciliaten (vrij zwemmend, kruipend, gesteeld), metazoa etc.   Een microscoop wordt gebruikt om de micro-organismen populatie te onderzoeken en de relatieve gezondheid en leeftijd van het actief slib systeem te bepalen. Protozoa (dwz amoebe, flagellaten en ciliaten) en Metazoa (raderdiertjes, nematoden, waterbear) zijn indicator organismen in het actief slib proces. Voor de meeste afvalwater organismen worden de vergrotingen 20x en 40x gebruikt. De Olie-immersie (100x) wordt gebruikt om de verschillende draadvormers te kunnen onderscheiden, eventueel in combinatie met fase-contrast. Op basis van de bovenstaande analyses kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen om het proces onder controle te krijgen en to houden en verder te optimaliseren.

Bepaling van de hogere organismen in het slib:

© Akvero Waterbehandeling