Oppervlaktewater

Akvero Waterbehandeling biedt verschillende methoden aan om de oppervlaktewater kwaliteit te bepalen nl. het onderzoek van:

Fytoplankton

Fytoplankton (algen) bestaat uit vrij in het water zwevend, microscopisch klein, plantaardig materiaal. De concentratie en soort van deze organismen worden mede bepaald door de samenstelling van het water. Bij verbetering of verslechtering van de waterkwaliteit verandert de samenstelling van het fytoplankton. Door het fytoplankton te monitoren kunnen deze veranderingen in een vroeg stadium worden opgemerkt.

Desmidiaceae (sieralgen)

Sieralgen zijn gevoelig voor veranderingen in de waterkwaliteit, m.n. eutrofiëring. Er is reeds veel onderzoek naar de relatie tussen bepaalde soorten Desmidiaceae en waterkwaliteit uitgevoerd en vormt zo een goede basis voor onderzoek.


© Akvero Waterbehandeling