Service en trouble shooting

  • advies op basis van chemisch/fysische/microbiologische analyses
  • installeren van meet en regelapparatuur, doseer- en spui systemen en leidingwerk
  • service & onderhoud doseer- en spui apparatuur
  • installeren en ingebruikstellen voorbehandelings apparatuur zoals ontharders, demi installaties, omgekeerde osmose
  • service & onderhoud voorbehandelings apparatuur zoals ontharders, demi, omgekeerde osmose

Na iedere service bezoek ontvangt u van ons een schriftelijke rapportage met de huidige status van het systeem en eventuele aanbevelingen.

Service kan zowel op basis van een eenmalig onderzoek als op contract basis.

Een voorbeeld: onderzoek naar de kwaliteit van de hars van een ontharder, een foto van nieuwe  hars met als vergelijking een foto van oude hars (ca 10 jaar in bedrijf):

      vervuilde hars     nieuwe hars

© Akvero Waterbehandeling